पोखरा, कास्की ०६१-५६५४८४ rupatalsamrakchan@gmail.com

नेपाल सरकार

ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाइ मन्त्रालय

जलस्रोत तथा सिंचाइ विभाग

रुपाताल संरक्षण एकीकृत विकास परियोजना

RCIDP

सम्पर्क गर्नुहोस्

ठेगाना

पोखरा, कास्की

फोन

०६१-५६५४८४

ई-मेल

rupatalsamrakchan@gmail.com

पठाउनुहोस