पोखरा, कास्की ०६१-५८४१४०/५८४०४६ rupatalsamrakchan@gmail.com

नेपाल सरकार

ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाइ मन्त्रालय

जलस्रोत तथा सिंचाइ विभाग

रुपाताल संरक्षण एकीकृत विकास परियोजना

RCIDP

भिडियो ग्यालरी